Return to site

Aarschot

Herdenk jij mee de buurt rond de Oude Mechelsebaan?

De Oude Mechelsebaan, tussen Herseltsesteenweg (N19) en Liersesteenweg (N10), krijgt veel autoverkeer te verduren van automobilisten die deze weg als een snelle en korte verbinding zien tussen de Herseltse- en Liersesteenweg. Smalle voetpaden, geparkeerde wagens op de fietssuggestiestrook en een gecompliceerd 7-armig kruispunt zorgen voor een onveilig gevoel bij bewoners en de ouders en kinderen van de nabijgelegen school.

Aarschot wil werk maken van een aangenamere en veiligere mobiliteit in deze straat en nodigt de buurtbewoners uit om na te denken over slimme mobiliteitsoplossingen.

Op woensdag 26 april vond de eerste cocreatiesessie plaats (verslag 26 april), op 11mei de tweede cocreatiesessie (verslag 11 mei). Momenteel liggen ideeën op tafel die tijdens de zomerperiode verder uitgewerkt zullen worden. In september gaan we deze zaken testen en in het najaar volgt een evaluatie waarop u hier eveneens zal kunnen inschrijven.

Dit alles vindt plaats in het kader van het project Laboratorium Mobiele Alternatieven (LaMA) van Netwerk Duurzame Mobiliteit met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Heb jij zin om samen met andere inwoners en experten te werken aan een betere mobiliteit? Neem dan deel aan een LaMA!

Voor meer info over het project zie www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org. Heeft u specifieke vragen over Aarschot of u wil meewerken, neem dan contact op met Yanti Ehrentraut, projectmedewerker Bond Beter Leefmilieu, yanti.ehrentraut@bblv.be, 02/282.17.49.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly