Return to site

Aarschot

Herdenk jij mee de buurt rond de Oude Mechelsebaan?

Ourodenberg, een wijk van Aarschot tussen Herseltsesteenweg (N19) en Liersesteenweg (N10), krijgt veel autoverkeer te verduren van automobilisten die deze weg als een snelle en korte verbinding zien tussen de Herseltse- en Liersesteenweg. Smalle voetpaden, geparkeerde wagens op de fietssuggestiestrook en een gecompliceerd 7-armig kruispunt zorgen voor een onveilig gevoel bij bewoners en de ouders en kinderen van de nabijgelegen school.

Tijdens twee cocreatiesessies (verslag 26 april en verslag 11 mei) werd met de buurt nagedacht over maatregelen om de veiligheid van de zwakke weggebruiker op de Oude Mechelsebaan en in de Kerkstraat te verhogen.

De volgende maatregelen zullen worden getest met een tijdelijke opstelling: bloembakken als wegversmalling, snelheidsbeperking 30 km/u aan 7-armig kruispunt, bijkomende zebrapaden, inkleuring fietspad, tijdelijke krijttekening op kruispunt, welkomstborden onder borden 'enkel plaatselijk verkeer' en affichecampagne met de straat. Een deel van deze maatregelen hebben als doelstelling het autoverkeer op de Oude Mechelse Baan af te remmen en doorgaand verkeer aan te moedigen de steenwegen te gebruiken.

Omwille van werken is van september 2017 tot voorjaar 2018 geen doorgaand verkeer op de Herseltse steenweg mogelijk. Van zodra dat opnieuw mogelijk is, gaan we aan de slag met de maatregelen van de testopstelling, om zo sluipverkeer via de Oude Mechelsebaan tussen de steenwegen te ontmoedigen. Na evaluatie van deze testopstelling wordt bekeken welke maatregelen definitief worden.

Van zodra de data voor start en evaluatie van de testopstelling worden vastgelegd, maken we deze info beschikbaar op deze pagina.

Dit alles vindt plaats in het kader van het project Laboratorium Mobiele Alternatieven (LaMA) van Netwerk Duurzame Mobiliteit met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Heb jij zin om samen met andere inwoners en experten te werken aan een betere mobiliteit? Ook in 2018 begeleiden we gemeenten in een LaMA-traject.

Voor meer info over het project zie www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org. Heeft u specifieke vragen over Aarschot of u wil meewerken, neem dan contact op met Yanti Ehrentraut, projectmedewerker Bond Beter Leefmilieu, yanti.ehrentraut@bblv.be, 02/282.17.49.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly