Return to site

Hasselt (Kermt)

Werk samen met je buren aan een verkeersveilige en aangename omgeving!

Beste inwoner van Kermt,
u heeft het misschien al opgemerkt. Er is een en ander veranderd in Kermt: een as-verspringing in de Nachtegalenstraat, een wegversmalling in de Regenbooglaan, herbelijning op het Kermetaplein, Graag Traag borden in Kermt Noord, houten bewegwijzering met aanduiding van het aantal stappen naar bepaalde bestemmingen, ... .
Het zijn één voor één TEST-opstellingen in het kader van het LaMa-traject. LaMa is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. 10 gemeenten konden dit jaar deelnemen. De dorpsraad van Kermt nam het initiatief om in te schrijven, met de steun van de stad.

De testopstellingen werden uitgedacht tijdens 2 sessies waaraan alle inwoners van Kermt konden deelnemen. Samen met de stad werden heel wat ideeën uitgevoerd. Andere ideeën zitten nog in de pijplijn.
Aangezien we heel graag samen met zoveel mogelijk betrokkenen de testopstellingen willen evalueren en bijschaven waar nodig, worden alle inwoners van Kermt van harte uitgenodigd op de evaluatiesessie op dinsdag 10 oktober om 19h (en niet om 19h30 zoals het officiële schrijven meldt) in de stedelijke basisschool in Kermt.
 
Ook als u niet heeft deelgenomen aan de eerste twee sessies bent u van harte welkom. Het is belangrijk om nu zoveel mogelijk stemmen te horen!

Hier vind je de verslagen van de eerste bijeenkomst en van de tweede bijeenkomst.

  • Workshop 3: 10 oktober van 19u00 tot 22u00 in de Stedelijke basisschool (Diestersteenweg 165). Evaluatie van de testopstelling en een blik op de toekomst.

Deze interactieve workshops vinden plaats in het kader van het project Laboratorium Mobiele Alternatieven (LaMA) van Netwerk Duurzame Mobiliteit. Mobiel 21, beweging voor duurzame mobiliteit, begeleidt het traject in Kermt.

Projectzone
De projectzone bestaat uit de talentencampus Ten Hove en omliggende straten, de Diestersteenweg en enkele naburige straten (oa. Molenstraat, Nachtegalenstraat, Stockheimlaan, Meybroekstraat, Heerstraat)

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly