Return to site

Lint

Geef jij samen met je buren mee vorm aan Lint?

De gemeente Lint is gelegen in de driehoek Antwerpen-Mechelen-Lier. In het centrum van de gemeente ligt een niet toegankelijke groenzone. Deze zone wordt ingesloten door de Torfsstraat, de Statiestraat en de Koning Albertstraat. De zone sluit aan op het parkje aan het Kerkplein.

De gemeente wil deze groenzone ontwikkelen en doet via LAMA beroep op de creativiteit en ideeën van de inwoners om dit gebied een invulling te geven. Het gebied kan immers een meerwaarde betekenen voor het economisch hart van de gemeente, maar kan ook een grote rol spelen als speelruimte voor de kinderen van de nabijgelegen school. In kader van het mobiliteitsbeleid ligt er dan weer een ideale kans om kortere woon-schoolverbindingen te realiseren als antwoord op de verkeersdrukte in de Torfsstraat. Ook de toekomstige ontwikkeling van het nabij gelegen sociale woningbouw-project biedt wellicht een interessante meerwaarde.

Kortom, redenen genoeg om met alle geïnteresseerden, aan dit stukje Lint de juiste invulling te geven.

Ben je buurtbewoner of handelaar, als kind, ouder of leerkracht betrokken bij de lagere school Mater Christi, doe je jouw dagelijkse wandeling in de buurt of rij je regelmatig met de fiets in de drukke Statiestraat? Iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt, nodigen we uit om samen na te denken en invulling te geven aan die nieuwe stukje Lint.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor één of meerdere workshops. Deze gaan door op

1e co-creatie sessie: eind april- begin mei

Wanneer: Donderdag 20 april 2017 om 19u

Locatie: Ontmoetingscentrum Witte Merel Lokaal 8 Lint

2e co-creatiesessie: midden of eind mei
Wanneer: Dinsdag 16 mei 2017 om 19u
Locatie: Ontmoetingscentrum Witte Merel Lokaal 7 Lint

3e co-creatiesessie (evaluatiesessie): begin of midden oktober
Wanneer: Dinsdag 10 oktober 2017 om 19u
Locatie: Ontmoetingscentrum Witte Merel lokaal 1

Ons kan je ook vroeger tegen het lijf lopen. Op basis van gesprekken met lokale betrokkenen, proberen we alvast de kansen en mogelijkheden in beeld te brengen.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly