Return to site

Londerzeel

Heb jij ideeën voor een aangenamer centrum Londerzeel?

Het centrum van Londerzeel, gelegen tussen de Dorpsstraat, Berkenlaan en Kerkhofstraat, kent veel doorgaand verkeer richting de nabijgelegen A12. De ondergrond in kassei in het centrum is moeilijk voor fietsers, zeker bij regenweer. Bij aanvang en einde van de school is er een aanschuiven van auto’s, met daartussen een wirwar van fietsers en voetgangers. Ondanks de vele parkeerplaatsen, is het voor automobilisten toch vaak zoeken achter een plekje.

Londerzeel wil werk maken van een aangenamere en veiligere omgeving in het centrum van Londerzeel, en nodigt de buurtbewoners en gebruikers uit om na te denken over slimme mobiliteitsoplossingen.

Op donderdag 27 april vond de eerste cocreatiesessie plaats, donderdag 18 mei de tweede. Momenteel liggen ideeën op tafel die tijdens de zomerperiode verder uitgewerkt zullen worden. In september gaan we deze zaken testen en in het najaar volgt een evaluatie waarop u hier eveneens zal kunnen inschrijven.

Deze interactieve workshops vinden plaats in het kader van het project Laboratorium Mobiele Alternatieven (LaMA) van Netwerk Duurzame Mobiliteit met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Heb jij zin om de komende maanden samen te werken aan een betere mobiliteit? Neem dan deel aan een LaMA-workshop!

Voor meer info over het project zie www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org. Heeft u specifieke vragen over de werksessies in Londerzeel neem dan contact op met Yanti Ehrentraut, projectmedewerker Bond Beter Leefmilieu, yanti.ehrentraut@bblv.be, 02/282.17.49.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly